HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

Naša firma vznikla v roku 1988 a tvoril ju tím piatich ľudí. Odvaha na založenie pramenila zo skúseností z horolezectva a jaskyniarstva. Medzi prvé zákazky patrilo umývanie sklenených fasád výškových budov, jednoduché stavebné opravy a úpravy fasád, škárovanie, jaskyniarsko - geologické prieskumy v rôznych lokalitách. Zo zložitých výškových prác sa začala firma profilovať ako výškovo - stavebná so zameraním na povrchovú úpravu veľkých technologických celkov ako oceľové konštrukcie hál, oceľové konštrukcie mostov, zásobníkové silá, veže, komíny, grafické a reklamné úpravy fasád budov.

V záujme dodržania kvality prác a zachytenia trendu vývoja technológií bolo nutné pristúpiť k prvej vlne obnovy zastaralého technického vybavenia. V rozpätí rokov 1992 - 1995 si zvyšujúci sa trend objemu prác vyžiadal postupné rozšírenie a zmodernizovanie strojového parku a doplnenie technického vybavenia. Zvýšila sa zamestnanosť, úspešné zvládnutie mnohých prác umožnilo firme nájsť si svoje stále miesto medzi stavebnými firmami, zameranými na výškové činnosti. Počet zamestnancov sa ustálil a osciluje okolo počtu 40. Obdobie od roku 1992 je charakterizované okrem nárastu objemu prác predovšetkým snahou o dosiahnutie najlepšej úrovne spracovania jednotlivých zakázok. O spokojnosti našich zákazníkov svedčia ich hodnotenia prevedených prác. Podarilo sa nám docieliť vysokú kvalitu pri dodržaní všetkých požiadaviek odberateľa a pri dodržaní lehôt ukončenia.

V rokoch 1996 - 2002 bol strojový park priebežne modernizovaný. Vsadili sme na kvalitu strojov a zariadení renomovaných domácich a zahraničných značiek, ktoré boli zárukou bezporuchového chodu pri maximálnom zaťažení. V roku 1996 sa nám podarilo rozšíriť už existujúcu spoluprácu s SPP divízia Slovtransgaz o výkopové, otryskávacie a izolatérske práce na líniách tranzitného plynovodu. Táto spolupráca pokračovala aj v nasledujúcich rokoch a úspešne pokračuje až dodnes. Naši pracovníci prešli požadovanými školeniami na izolovanie rôznymi metódami Serverup, Denso S 25-A, Canusa KLA-S.

Naša firma sa o výsledky svojej práce delí formou sponzorských darov s organizáciami resp. záujmovými združeniami ako napríklad dializačné a onkologické oddelenie NsP sv. Barbory v Rožňave, divadlo ACTORES pri zahraničných cestách do Kanady a Argentíny, Klub horských športov KRAS Rožňava, TJ ELÁN - cyklistický oddiel, obnova národnej kultúrnej pamiatky Čiernohronská železnica - Čierny Balog. Zároveň sme sa zaslúžili o prezentáciu regiónu vydaním publikácie Kras - Rožňava a okolie a podporou vydania hudobného CD Rejdovské pesničky.

Vertikal-Solid spol. s r.o., Rožňavská Baňa 229/32, 048 01 Rožňava
Tel.: +421 58 733 15 34; Tel./fax: +421 58 732 79 84, Tel.: +421903905476, +421903602335, +421903632143; e-mail: vertikal-solid@vertikal.sk